MAJELIS SYURA

Ketua  :   H. Moh. Alwi Usman

Wakil Ketua  :   Mohamad Hamdi, Lc

PENGURUS HARIAN

 Ketua   :   Marwin. M

Wakil Ketua   :  Isranudin

Sekretaris  :  Ilham

Bendahara  :    Fahrul Djamalu, SH

BIDANG-BIDANG

Bidang Da’wah dan Keagamaan  :    Moh. Ikhwan

Bidang Sosial, Politik, Hukum dan Budaya   :    Sofyan Adam, SP

Bidang Amal Usaha  :    Kurniawan Adi Putra

Bidang Organisasi dan Keanggotaan   :    Haidir Attas, ST