Sunnah: Panduan Sempurna untuk Menjalankan Islam

Sunnah adalah – Dalam perjalanan spiritual umat Islam, sunnah memegang peranan penting. Ia menjadi kompas yang menuntun kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dan mendekatkan diri kepada Allah SWT. Mari kita jelajahi seluk-beluk sunnah dan bagaimana ia dapat memperkaya perjalanan iman kita. Sunnah secara harfiah berarti “jalan yang dilalui” atau “contoh yang diikuti.” Dalam konteks … Read more

Masjid Terdekat: Panduan Menemukan Tempat Ibadah dan Komunitas

Dalam hiruk pikuk kehidupan modern, menemukan masjid terdekat bisa menjadi kebutuhan penting bagi umat Muslim yang ingin menunaikan ibadah dan terhubung dengan komunitas. Dari yang terkenal di dunia hingga yang tersembunyi di lingkungan sekitar, masjid memainkan peran penting dalam kehidupan Muslim. Apakah Anda baru di suatu daerah atau sedang bepergian, panduan ini akan membantu Anda … Read more

Kata Tarawih: Asal-Usul dan Maknanya dalam Bahasa Arab

Kata tarawih berasal dari bahasa arab yaitu – Kata tarawih berasal dari bahasa Arab, yaitu “تراويح,” yang memiliki makna dan sejarah panjang dalam tradisi Islam. Istilah ini merujuk pada salah satu ibadah penting selama bulan Ramadhan, yaitu shalat tarawih, yang dilakukan secara berjamaah setelah shalat Isya. Etimologi kata tarawih memiliki akar kata “rawaha,” yang berarti … Read more